Bình luận

RCEP và cơ hội thu hút đầu tư FDI

RCEP và cơ hội thu hút đầu tư FDI

Bình luận   |   20/01/2021, 15:45

Theo đánh giả của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, RCEP có thể giúp Việt Nam có thêm cơ hội thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ sự dịch chuyển đầu tư...