Bình luận

Dự án xã hội hóa ở Cần Thơ: Giao đất cần minh bạch

Dự án xã hội hóa ở Cần Thơ: Giao đất cần minh bạch

Bình luận   |   01/08/2020, 11:05

Trong khi nhiều dự án được hưởng ưu đãi giao đất sạch với diện tích sử dụng không hết thì có nhiều dự án nhà đầu tư phải tự thỏa thuận chuyển nhượng từng mét đất để xây...

Cơ chế thị trường và vai trò Nhà nước

Cơ chế thị trường và vai trò Nhà nước

Bình luận   |   01/08/2020, 05:50

Thể chế kinh tế thị trường hiện đại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cơ chế thị trường giúp giảm nguy cơ trục lợi chính sách.

EVFTA và không gian mới cho kinh tế Việt Nam

EVFTA và không gian mới cho kinh tế Việt Nam

Bình luận   |   01/08/2020, 05:30

Theo các chuyên gia kinh tế, EVFTA có hiệu lực sẽ cơ cấu lại các mặt hàng xuất nhập khẩu, đầu tư, tạo không gian mới cho kinh tế Việt Nam phát triển và hội nhập sâu rộng.