Video

Án lệ 36/2020 - Hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền SDĐ khi GCN quyền SDĐ bị thu hồi, hủy bỏ

Video   |   30/04/2020, 04:30

Chương trình được thực hiện dưới sự phối hợp của PGS.TS. Đỗ Văn Đại và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976