Video

Án lệ 20/2018 - Xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc

Video   |   18/05/2020, 04:31

Chương trình được thực hiện dưới sự phối hợp của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Bình luận
<<<<<<< .mine ||||||| .r40842 ======= >>>>>>> .r40976