24h

Khơi thông dòng chảy cải cách

Khơi thông dòng chảy cải cách

Bình luận   |   11/10/2020, 05:06

Những vụ việc như doanh nghiệp gỗ ép bị áp “nhầm” mã HS, một doanh nghiệp tại Bình Dương bất ngờ bị truy thu thuế hơn 30 tỷ đồng… cho thấy những bất ổn trong môi trường...

Nghị định số 91/2020: Hết thời tin nhắn rác

Nghị định số 91/2020: Hết thời tin nhắn rác

Bình luận   |   09/10/2020, 04:10

Với những chế tài mạnh, Nghị định 91/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác được kỳ vọng làm chấm dứt tình trạng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác,...