24h

Dự thảo Luật Đầu tư sẽ cản đường đầu tư?

Dự thảo Luật Đầu tư sẽ cản đường đầu tư?

Bình luận   |   31/05/2020, 05:30

Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi đang bước vào những ngày lấy ý kiến cuối cùng trước khi thông qua. Tuy nhiên, cho đến nay, giới chuyên gia vẫn thấy nhiều điều bất ổn có thể...

Doanh nghiệp sắp “nhàn” vì bảo lãnh thông quan

Doanh nghiệp sắp “nhàn” vì bảo lãnh thông quan

Bình luận   |   30/05/2020, 11:37

Sau hơn 1 năm rưỡi xây dựng và lấy ý kiến, đến nay, Đề án “Bảo hiểm Bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” do Tổng cục Hải quan xây dựng đã được Bộ Tài...

Cách mạng thủ tục hành chính

Cách mạng thủ tục hành chính

Bình luận   |   30/05/2020, 11:10

Số hóa các thủ tục hành chính (TTHC) sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách TTHC trong giai đoạn này.