24h

Nghỉ hưu: Hiểu sao cho đúng?

Nghỉ hưu: Hiểu sao cho đúng?

Bình luận   |   07/03/2021, 04:30

Vấn đề tuổi nghỉ hưu, sau một thời gian gây tranh cãi khi có đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được Quốc hội quyết định bằng Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14.