24h

Choáng… “núi tiền” của Phan Sào Nam

Choáng… “núi tiền” của Phan Sào Nam

24h   |   16/09/2021, 18:31

Trong 12 ngày, cơ quan chức năng thu 800 tỷ đồng gồm tiền, vàng, ngoại tệ của “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Số tiền mặt nhiều đến nỗi các chiến sĩ công an phải...